Mateřská škola Blovice byla postavena v r. 1983. Od 1. 7. 2001 je příspěvkovou organizací. Škola se nachází v zastavěné městské části, naproti je základní škola a gymnasium. Školu tvoří dva učební pavilony a jedna hospodářská budova. V prvním učebním pavilonu jsou dvě třídy pro mladší děti, v druhém učebním pavilonu jsou převážně nejstarší děti. V hospodářském pavilonu je jedna třída pro mladší děti, dále je zde školní kuchyně, sklady, kabinet, sborovna, ředitelna, kancelář (pro účetní a vedoucí ŠJ), šatna kuchařek a kotelna. K mateřské škole patří velká venkovní hrací plocha a 5 pískovišť. Zde se nachází několik dětských průlezek, skluzavek, panelů pro košíkovou, lávky s pohyblivými trámky, prolézací tunely, pružinová houpadla a jednoduché houpačky. Technický stav budovy je v dobrém stavu. Škola je zabezpečena dle požadavků pojišťovny bezpečnostními zámky a uvnitř budovy je zaveden zabezpečovací systém. Kanceláře jsou elektronicky střeženy. Kapacita mateřské školy je 127 dětí. Čtyři třídy jsou naplněny do počtu 28 dětí, pátá třída do počtu 15 dětí. Děti jsou rozdělovány podle věku. Při rozdělování dětí do tříd se vychází z možností provozu a věku dětí. Při zařazení dětí se zdravotním postižením je respektována jejich individualita, jejich potřeby a schopnosti k dobré adaptabilitě v té určité třídě. Rozdělování dětí do tříd je v plné kompetenci ředitelky školy za podpory učitelů. Provoz školy je do 6,30 do 16,00 hodin.