Učitelé: Dagmar Batovcová, Miluše Keslová, AP -Václava Houdková